Latest from our blog

NRO subsidie MiBo netwerk

NRO heeft subsidie verleent aan 14 consortia van experts uit onderwijs en wetenschap. Deze gaan in schooljaar 2016-2017 onderzoek doen dat een praktische, wetenschappelijk gefundeerde ... Continue Reading →

Programma conferentie 2017 ‘in de pas, uit de pas’

Vol trots presenteren wij het programma voor de OGO-conferentie 2017 uitnodiging-en-programma-ogoconferentie-15-03-17- Voor aanmelden: (KLIK).   Continue Reading →

OGO-prijs 2017

Voor de tweejaarlijkse OGO prijs is de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs op zoek naar: ‘ een trefzeker ontwerp voor een thema, spel of onderzoek waaraan ... Continue Reading →