Onderzoeker in beeld: Michalis Kontopodis

Een bijdrage van Michalis Kontopodis (Vrije Universiteit Amsterdam en De Activiteit).

Mijn naam is Michalis Kontopodis, ik ben universitair docent voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik kom uit Griekenland en studeerde psychologie, eerst in Griekenland en vervolgens in Polen, Frankrijk, en Duitsland. Ik heb mijn promotieonderzoek bij de afdeling Onderwijs en Psychologie van de Vrije Universiteit Berlijn voltooid. Deze afdeling kent een sterke traditie van cultuurhistorisch onderzoek, die gelijkenissen met het Nederlandse Ontwikkelingsgerichte Onderwijs toont.

Na mijn promotie werkte ik als postdoctoraal onderzoeker aan de Humboldt Universiteit Berlijn en aan Universiteit van Amsterdam. Voor een korte periode werkte ik ook als gastonderzoeker aan de City University van New York en de New York University en als gastleraar aan de Moscow State University of Education & Psychology, aan de Universidade Federal do Rio Grande do Sul in Porto Alegre, aan de Pontificia Universidade Católica de São Paolo en aan de Universidade Federal do Espírito Santo in Vitória (de laatste drie in Brazilië).

Ik heb expertise in kwalitatief onderzoek, in het bijzonder in etnografische observatie en interviews, maar ook in participatief onderzoek door actieve deelname van kinderen / jongeren, leerlingen en andere experts aan de onderzoeksactiviteiten. Fotografie, film en online interacties zijn hier niet alleen onderzoeksmethoden, maar ook visuele media die de communicatie en samenwerking tussen onderzoekers, kinderen, ouders en leraren vergemakkelijken. Ik heb drie korte films gemaakt en hoop deze methodologie verder te professionaliseren.

Een overzicht van mijn publicaties vindt u op mijn website: “Education, Imagination & Collective Becoming” (paswoord voor downloaden: 12345). Mijn onderzoekswerk ligt binnen de volgende richtingen:

Leerproblemen en marginalisering.
In mijn onderzoek in scholen in Duitsland, de VS en Brazilië, heb ik gewerkt met leerlingen met ernstige problemen zoals armoede, dakloosheid, uitsluiting, discriminatie en geweld. Gebruikmakend van Vygotskij’s begrip van crisis heb ik onderzocht hoe falen op school verschillende maar onderling verbonden niveaus van de werkelijkheid reflecteert (psychologische crisis, interpersoonlijke crisis, institutionele crisis, sociaal- economische en ethische-politieke crisis). Zo kunnen leerproblemen in behandeling genomen worden, indien het onderwijzen en het leren de sociale situatie van de ontwikkeling van de gemarginaliseerde leerlingen als uitgangspunt neemt. Deze oriëntatie impliceert het begrijpen van het onderhavige uit het oogpunt van een nog onbekend collectieve toekomst (zone van virtuele ontwikkeling), die sterk verschillend is, van die lineaire voortzetting tot de toekomst (zone van potentiële ontwikkeling). Zie hiervoor mijn recente boek Neoliberalism, Pedagogy and Human Development, Routledge, 2012. Natuurlijk is er nog veel werk dat op dit gebied gedaan moet worden.

Onderwijzen en leren met digitale technologieën
Met een groep collega’s bestudeerde ik hoe gemarginaliseerde leerlingen in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, India, Brazilië en Rusland hoe digitale video-editing en video-sharing technologie kan worden gebruikt om leeractiviteiten te organiseren die voor deze leerlingen zinvol zijn en de ontwikkeling van globale burgerschaft ondersteunen. Lees verder.

Internationale kennisoverdracht over de beste praktijken in het onderwijs
Ik heb Portugees geleerd en bestudeerde een groot aantal innovatieve vroege en primaire educatieve praktijken in stedelijke en landelijke contexten in Brazilië – een land met een grote diversiteit van bevolkingssamenstelling, topografie en levensstijlen. In dit land hebben in de afgelopen 30 jaar enkele van de meest interessante educatieve bewegingen plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn: educação popular, educação do campo, ethnomathematics, lees verder. Verder heb ik een netwerk voor internationale uitwisseling van beproefde methoden en vergelijkend onderzoek opgericht. Onderzoekers die zich bezig houden met de cultuurhistorische theorie en ontwikellings gericht onderweis uit Duitsland, Zwitserland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Griekenland, Servië, Spanje, de VS, Brazilië, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, India en Australië zullen aan dit netwerk deelnemen.

In de komende jaren hoop ik met de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en De Activiteit samen te werken, gezien alle uitdagingen waarmee het onderwijs op dit moment wordt geconfronteerd. Ik beantwoord graag eventuele vragen – mijn e-mail is m.kontopodis [at] vu.nl.

Voor verder informatie kijk je op mijn persoonlijke website, of mijn VU website.

Michalis