OGO-studentenconferentie 2016 groot succes!

OGO-studentenconferentie groot succes!

Ondanks de winterse weersomstandigheden zijn veel studenten samen met hun OGO-docent
afgereisd naar Zwolle om onder gedompeld te worden in het thema: De rijkdom van
verschillen. Niet problematiseren, maar waarderen.
Na een prikkelende inleiding van intern begeleider en leerkracht Bianca Oterdoom van
de Julianaschool te Schagen over omgaan met verschillen binnen een thema gingen de
studenten in groepen uiteen om samen ahv vragen door te praten over de inleiding
vanuit verschillende perspectieven. Na de lunch die verzorgd werd door KPZ
luisterden we naar Bert van Oers die ons vanuit de theorie toelicht dat goed
onderwijs verschillen benut en creeert. Vervolgens is er ruimte voor diverse
workshops. De plenaire afsluiting is ingekort vanwege de weersvoorspellingen. We
kijken terug op een waardevolle dag met een rijke leeromgeving door met elkaar
vanuit verschillende perspectieven in gesprek te gaan. We bedanken KPZ voor het
ontvangst en de verzorging van de dag. Veel dank gaat uit naar het Pabo-netwerk voor
de prachtige inhoud! Tot volgende keer in 2018!