In Memoriam Frea Janssen-Vos (1942-2018)

Frea Janssen-Vos was een van de belangrijkst voortrekkers in de vernieuwing van het kleuteronderwijs en het basisonderwijs in ons land.
Zij heeft er voor gezorgd dat de kwaliteit van het onderwijs aan jonge leerlingen verbonden is gebleven met spel.
Spel was voor haar dé activiteit, waardoor kleuters en basisschoolleerlingen niet alleen hun eigen ontwikkeling ter hand nemen, maar waaraan ook alle relevante leerprocessen betekenisvol verbonden blijven.
Haar hele werkzame leven ging zij daarvoor op de barricaden. Spelend leren en lerend spel!
Daarbij zorgde zij ervoor dat zij niet alleen leidsters en leerkrachten inspireerde, maar ook wetenschappers, pabo-docenten en onderwijsontwikkelaars meenam in haar werk.

Frea stond ook aan de wieg van onze OGO Academie. Samen met o.a. Bert van Oers ontwikkelde zij een onderwijspedagogisch kader en een theoretische onderlegger voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de volle breedte.

In de 80-er en 90-er jaren was zij zeer actief. Geen zee ging haar te hoog om overal te pleiten voor goed onderwijs vanuit spel. Ze sprak volle zalen toe gevuld met kleuterleerkrachten en andere pedagogen die het welzijn van jonge kinderen hoog in ’t vaandel hadden.
Een basisschool vol programma’s en toetsbatterijen daar moest zij niets van hebben. Soms was dat zwaar en was er tegenwind. Maar zij gaf niet op.

In haar laatste boek ‘Baanbrekers en Boekhouders’, na haar pensioen geschreven, geeft ze ons een waardevolle geschiedenisles én belangrijke aanbevelingen die vandaag de dag nog steeds actueel zijn

  1. maak werk van een ‘derde weg’ voor kleuters: verbindt de kracht van spontaan spel aan een visie over ontwikkelingsstimulering en de rol van de volwassenen daarin
  2. neem je pedagogische verantwoordelijkheid, het gaat in school om veel meer dan leren, alle kinderen hebben recht op brede vorming
  3. leerkrachten vervullen de sleutelrol, zij kunnen betekenisvolle activiteiten voor hun leerlingen ontwerpen en een community opbouwen in de klas
  4. ga niet uit van achterstanden, tekorten. Roep een halt toe aan het ‘afrekenen’ maar zorg ervoor dat alle kinderen kunnen rekenen op onderwijs dat hen liefdevol vooruit helpt

De OGO Academie en alle betrokkenen bij het basisonderwijs en meer speciaal bij de vorming en educatie van jonge kinderen zijn Frea Janssen-Vos zeer veel dank verschuldigd.
Wij denken aan haar met waardering en groot respect.
Het bestuur van de OGO Academie zal in haar voetspoor treden en verder gaan met het werken aan een goede onderwijspraktijk.