Smaaklessen & OGO

Leren over gezonde voeding is… eten ontdekken met al je zintuigen, zowel binnen als buiten de klas! Dit alles kun je vinden bij Smaaklessen, hèt landelijk educatieprogramma over gezonde voeding voor groep 1 t/m 8.


Tot voor kort miste echter nog een verbinding tussen OGO en Smaaklessen. Daarom is er in samenwerking met Bianca Oterdoom (OBS de Julianaschool), Lindsey Senft (RKBS de Vlinder), Gerlanda van de Vendel (de Archipel) en Bea Pompert (de Activiteit) gebrainstormd over de vorm, inhoud en uitwerking van deze aansluiting. Welke sociaal-culturele praktijken kunnen mogelijk aan bod komen? En welke activiteiten zouden we hieraan kunnen verbinden? 

Het resultaat van de brainstorm is een uitgebreide websitepagina geworden. Op deze pagina vind je suggesties en aanvullingen vanuit het materiaal van Smaaklessen voor OGO-(sub)thema’s en activiteiten. Als leerkracht diep je het thema zelf verder uit! Dit overzicht kan als het ware gezien worden als een keuzemenu, een hulpmiddel om te thematiseren volgens de wijze van OGO.  Benieuwd naar de suggesties? Kijk dan eens op deze pagina van Smaaklessen *.
*Een account maken op het online portaal is helemaal gratis.

Tags: , ,