ALV 9 november 2020

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 november jl. is als concept toegevoegd op de pagina met documenten van de vereniging.