OGO locaties

Kinderopvang

Veel voorscholen en locaties voor kinderopvang werken met ‘Startblokken‘. Startblokken is een pedagogische aanpak voor jonge kinderen tot 4 jaar. Leidsters die werken met dit concept worden hiertoe opgeleid en kunnen zich certificeren. Er zijn veel Startblokkenlocaties verspreid over het land. Hiervan bestaat tot nu toe geen overzicht.

Steeds meer opvanglocaties en scholen werken intensief samen vanuit eenzelfde visie op ontwikkeling en leren. Het OGO biedt hiervoor kansen en kaders en is steeds vaker ook te vinden in locaties voor BSO.

Basisscholen

Startblokken krijgt een vervolg in ‘Basisontwikkeling‘ voor het jonge kind binnen de basisschool en in ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ voor alle groepen van het basisonderwijs. In Nederland zijn veel basisscholen die werken met OGO. Op de scholenlijst zijn scholen te vinden die in het verleden hebben aangegeven geheel of gedeeltelijk met OGO te werken.

Voortgezet onderwijs

Veel scholen voor voortgezet onderwijs zijn op zoek naar manieren om hun leerlingen betekenisvoller te laten leren. Voor scholen die willen vernieuwen vanuit een stevige theoretische onderbouwing is OGO een interessant concept. In het VO zijn scholen die in meer of mindere mate voortbouwen op het OGO zoals dat zijn vorm heeft gekregen in het basisonderwijs. Wij nodigen collega’s uit deze scholen van harte uit om zich ook te verbinden aan de OGO vereniging.

Hoger onderwijs

Zie de pagina Pabo’s.

Nascholing voor leerkrachten en leidsters

Voor scholen, leerkrachten en leidsters die met (aspecten van) OGO willen werken, kan De Activiteit scholing en training verzorgen. De Activiteit leidt ook nascholers en trainers op die werken voor schoolbegeleidingsdiensten of als zelfstandige. Als kwaliteitswaarborg bestaan er voor hen certificeringstrajecten. Het is verstandig om te controleren of een trainer of instantie die OGO aanbiedt is gecertificeerd via de Activiteit.