Onze linktips

Zone
Tijdschrift voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

De Activiteit
Landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De Activiteit werkt aan de invoering én verdere ontwikkeling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Bert van Oers
De persoonlijke website van prof. dr. Bert van Oers, bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Werkgroep Kwaliteit in de Onderbouw
WKC is de werkgroep Onderbouw onder de paraplu van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zij voert een autonoom beleid en organiseert activiteiten uit eigen middelen.
Het gaat de werkgroep om echt beter onderwijs in de voor- en vroegschoolse periode én de groepen 3 en 4. Daarom organiseert de werkgroep elk jaar een interessante thema-avond over actuele kwesties in de onderbouw en geeft zij regelmatig publicaties uit.

Uitgeverij Van Gorcum
De ‘huisuitgeverij’ van de OGO-Academie. Veel boeken en brochures over Ontwikkelingsgericht Onderwijs, tevens de uitgeverij van ‘ons’ blad Zone.

Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs INHolland
Het doel van het lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs is met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de innovatie van de onderwijspraktijk, in het bijzonder de praktijk van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs en aan de theorievorming over onderwijs.

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit Psychologie en Pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Stichting De volgende Stap
‘Stichting De Volgende Stap’ is opgericht om scholen in kansarme gebieden te helpen bij de professionalisering van haar leerkrachten en/of studenten.