OGO ‘producten’

Zin in lezen

Zin in Lezen is een aanpak voor lees- schrijfonderwijs in het primair onderwijs. Binnen een voor de kinderen betekenisvolle context zin in lezen krijgen en houden, daar gaat het om. 

Zin in lezen is ook geschikt voor reguliere scholen die hun leesonderwijs willen verbeteren en willen zorgen dat hun leerlingen goed leren lezen, hun zin in lezen behouden en ook buiten en na hun schooltijd blijven lezen.

Meer informatie over Zin in lezen is hier te vinden.

Kwaliteitskaarten

Werken met OGO kwaliteitskaarten: Sterk van start!
 
OGO locaties die hun (OGO) kwaliteit in beeld willen brengen, kunnen dat doen met de OGO kwaliteitskaarten. Deze kaarten zijn opgenomen in het kwaliteitsinstrument WMK. De kaarten zijn een goed instrument om sterke punten en ontwikkelkansen van je organisatie in beeld te krijgen en te analyseren. Dit vormt een goede basis voor het schoolplan of jaarplan of voor de evaluatie daarvan.
 
De kaarten zijn op verzoek van scholen gemaakt. De vereniging ontwikkelde de kaarten in samenwerking met De Activiteit en met de Vrije Universiteit. De kaarten zijn in mei 2018 herzien aan de hand van het nieuwe toezichtkader van de inspectie van onderwijs.
 
Inhoudelijke vragen en begeleiding kan verzorgd worden door de Activiteit.

Startblokken en basisontwikkeling

Met startblokken/basisontwikkeling kunnen VVE-locaties op erkende en verantwoorde manier vorm geven aan hun aanbod.

Meer informatie is hier te vinden.