Netwerken

Wil je collega’s van andere scholen of opvanglocaties ontmoeten? Wil je samen kennis en ervaringen uitwisselen? Wil je elkaar inspireren en van elkaar leren rondom een bepaald thema? Dat kan in een OGO-netwerk.

In een OGO-netwerk inspireer je elkaar op thema’s als:

 • thematisch spel
 • OGO in groep …
 • spel en onderzoek in de bovenbouw
 • leiderschap en schoolontwikkeling in een OGO-school
 • omgaan met verschillen
 • enzovoorts

In een aantal regio’s zijn al zulke netwerken actief of worden zij opgestart.

Een netwerk beginnen en onderhouden doe je zelf! Het bestuur van de vereniging kan je helpen met het starten en vormgeven van zo’n netwerk en met het in contact komen met collega’s. Ook is er (beperkt) budget waar je als lid van de vereniging gebruik van kan maken om eens per jaar een deskundige in te huren voor scholing of expertise op een bepaald onderwerp of om op een andere wijze je netwerkbijeenkomst te versterken en te verdiepen. Het fonds waarop het regionetwerk een beroep kan doen is niet onuitputtelijk; het principe is op = op. Het bestuur van de OGO-Academie beslist over de aanvraag.

Wil je meer informatie of hulp bij het starten van je eigen netwerk, neem dan contact op met joke@ogo-academie.nl

Een OGO-verenigingsnetwerk:
 • Een inspirerend platform.
 • Iedereen is welkom die OGO een warm hart toedraagt.
 • Samen uitwisselen van ‘good practices’.
 • Elkaar inspireren, helpen en leren van elkaar.
 • Onderlinge vraagbaak voor collega’s en advies door collega’s.
 • Hulp of ondersteuning van het verenigingsbestuur waar nodig en mogelijk.
 • Op vrijwillige basis.
 • Géén bureaucratische invulling (dus géén notulen, voorzitter e.d.).
Betaalde netwerken

Binnen het OGO bestaan ook netwerken die gebruik maken van inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van een beroepskracht.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • landelijk netwerk OGO-directies
 • landelijk netwerk ‘Zin in Lezen’

Deze netwerken vallen niet onder de vereniging, maar worden georganiseerd door nascholingscentrum ‘De Activiteit’. Zie ook: https://www.de-activiteit.nl/cursussen/