Kwaliteitskaarten

Werken met OGO kwaliteitskaarten: Sterk van start!
Wie als organisatie (basisscholen, IKC’s) de OGO kwaliteit in beeld wil brengen kan de OGO kwaliteitskaarten inzetten. In samenwerking met De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en studenten van de Vrije Universiteit o.l.v. Bert van Oers zijn deze kaarten ontwikkeld. Dit ontstond vanuit de vraag van het werkveld om OGO kwaliteit te kunnen beoordelen middels een zelfevaluatie.
Na invulling van de OGO kwaliteitskaarten krijg je sterke punten en ontwikkelkansen binnen je organisatie in beeld. Deze analyse is heel goed te verbinden aan je schoolplan/beleidsplannen voor een bepaalde periode.
De kaarten zijn in mei 2018 herzien aan de hand van het nieuwe toezichtkader van de inspectie van onderwijs.
Je kunt zelf bepalen met welke mensen binnen de organisatie je deze kaarten digitaal invult.
Er rolt een rapportage uit waarmee je kwaliteit op het gebied van OGO kunt verantwoorden en richting kunt geven kwaliteitsverbetering.
De OGO kwaliteitskaarten zijn onder gebracht bij WMK-PO: https://www.wmkpo.nl/voor-wie/#wmkogo
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Tonny Bruin (06-13299378) werkzaam bij De Activiteit.
Mocht je hier in begeleid willen worden neem dan contact op met ons.

boodschappen