Verder lezen

Hier kun je verder lezen over Ontwikkelingsgericht onderwijs in scripties, ongeplaatste artikelen, praktijkbeschrijvingen, papers, voordrachten en andere documenten. Dit overzicht zal gestaag groeien al naar gelang de titels die er ingezonden worden. Suggesties voor publicaties kun je per e-mail sturen aan secretariaat@ogo-academie.nl.

Gratis download: OGO Special bij tijdschrift Didactief (januari 2013)

Er zijn verschillende andere websites waar je OGO boeken, de OGO kwaliteitskaarten, dvd’s of andere materialen kunt bestellen:

Presentaties.

 • Presentatie van Bert van Oers, gehouden op 6 januari 2015, over uitgaan van en omgaan met verschillen.
 • Presentatie Bianca Oterdoom, gehouden op 6 januari 2015 over uitgaan van en omgaan met verschillen.
 • Presentatie van Bert van Oers, gehouden op 15 april 2014, over handelingsgericht werken en Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
 • Presentatie van Wim Wardekker, gehouden op 2 april 2014, over hoogbegaafdheid en Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
 • Presentatie van Chiel van der Veen, gehouden op 19 maart 2014, over toetsen en Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Artikelen.

 • Carpay, J. Developmental education. Eigen uitgave.
 • Carpay, J. (1994). Een school voor toekomstige burgers. Tekst van de derde Langeveld-lezing, gehouden op 20 april 1994 in de Pieterskerk te Utrecht. Eigen uitgave.
 • Carpay, J. (1997). Omzien in verwondering. Causerie gehouden op de oprichtingsconferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs ‘Goed onderwijs, een kwestie van samenwerking’, ‘s-Hertogenbosch, 24 mei 1997. Eigen uitgave.
 • Carpay, J. (1998). Toen en nu. De geschiedenis van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Vernieuwing, 57 (5/6).
 • De Haan, D. (2011). Persoonsvorming en Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In: Onderwijsraad (2011). Essays over vorming in het onderwijs (pp. 23-34). Den Haag: Onderwijsraad.
 • Pompert, B. en Roegholt, S. (1998). Ontwikkelingsgericht onderwijs. Een kans op goed onderwijs. Eigen uitgave.
 • Van Beek, W. (2010). Een vloed aan woorden. Zinken en drijven in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Onderzoek en taal in groep 1 en 2 op basisschool de St. Lucas Amsterdam. Amsterdam/Alkmaar: Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Hogeschool van Amsterdam & Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs Hogeschool Inholland.

Boeken en brochures.

In de afgelopen jaren is aan de Vrije Universiteit een grote groep studenten opgeleid en ingevoerd in de cultuur-historische onderzoekstraditie. Zij schreven, bijvoorbeeld onder begeleiding van Bert van Oers, Wim Wardekker en/of Monique Volman, hun scriptie of thesis. Hieronder een overzicht van deze publicaties. De lijst is niet compleet.

 • Van Oers, A.C.M. (2004). Verschillen in het begeleiden van schematiseren in de Basisontwikkeling. Doctoraalscriptie.
 • Van der Veen, C. (2010). Towards abstract thinking in a Fifth Dimension site: children taking the role of junior editor at a news-paper. Master Thesis.
 • Wilshaus, R. (2006). Maak het waar! Een onderzoek naar de aansluiting van ontwikkelingsgerichte basisscholen op het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Doctoraalscriptie.

In het archief van onze website hebben we verschillende praktijkbeschrijvingen gevonden.