Verder lezen

Hier kun je verder lezen over Ontwikkelingsgericht onderwijs in scripties, ongeplaatste artikelen, praktijkbeschrijvingen, papers, voordrachten en andere documenten. Dit overzicht zal gestaag groeien al naar gelang de titels die er ingezonden worden. Suggesties voor publicaties kun je per e-mail sturen aan secretariaat@ogo-academie.nl.

Gratis download: OGO Special bij tijdschrift Didactief (januari 2013)
Leveranciers

Er zijn verschillende andere websites waar je OGO boeken, de OGO kwaliteitskaarten, dvd’s of andere materialen kunt bestellen:

Boeken
 • Spelen en leren op school Dit boek geeft een mooi beeld van spel binnen verschillende vakgebieden in zowel onder- als bovenbouw. De achterliggende theoretische visie op spel en concrete invullingen daarvan komen uitgebreid aan bod. Er zijn diverse inspirerende voorbeelden opgenomen die laten zien hoe (aankomende) leerkrachten ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten met succes kunnen inzetten in de klas.
 • Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw Hét boek voor iedereen die werkt met jonge kinderen. Een goed aanbod begint met betekenisvolle activiteiten en actuele thema’s. Wat daar aan te leren valt en hoe daarin steeds wordt gezocht naar het spel als context voor leren en ontwikkelen, wordt in inspirerende praktijkverhalen  uitgewerkt.
 • In Lezen en schrijven doe je samen komen actuele inzichten over het lees- en schrijfonderwijs aan bod. Deze nieuwe inzichten zijn uitgewerkt aan de hand van praktijksituaties op verschillende scholen.
 • Thema’s en taal In dit boek staat het verbinden van wereldoriënterende thema’s en taalonderwijs in de groepen 5 t/m 8 centraal. Thema’s en Taal geeft hiervoor niet alleen de theoretische onderbouwing, maar ook praktische handvatten. Het biedt (toekomstige) leerkrachten in de midden- en bovenbouw concrete voorbeelden voor inhoudsrijk en breed taalonderwijs.
 • Meer dan lezen laat (toekomstige) leerkrachten zien hoe hun leerlingen op zeer uiteenlopende manieren met teksten en met informatie in het algemeen om kunnen gaan en hoe je ze daarin kunt begeleiden. Maar vooral ook hoe je daarbij aan kunt sluiten op hun natuurlijke nieuwsgierigheid naar wat er in de wereld omgaat en op de praktijken die de leerlingen zelf al ontwikkeld hebben. Lezen en geletterdheid worden in dit boek behandeld als iets waar leerlingen het nut van zouden moeten ervaren, maar waar ze vooral ook plezier aan moeten beleven.
 • Vakken en vorming in onderzoek In dit basisboek geven we een handvat aan leerkrachten die hun onderwijs samen met leerlingen willen opbouwen. Uitgangspunt is daarbij het inrichten van rijke onderzoeksactiviteiten die als context dienen voor leren en ontwikkelen.
Recent onderzoek

Model2Talk

Presentaties
 • Presentatie van Bert van Oers, gehouden op 6 januari 2015, over uitgaan van en omgaan met verschillen.
 • Presentatie Bianca Oterdoom, gehouden op 6 januari 2015 over uitgaan van en omgaan met verschillen.
 • Presentatie van Bert van Oers, gehouden op 15 april 2014, over handelingsgericht werken en Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
 • Presentatie van Wim Wardekker, gehouden op 2 april 2014, over hoogbegaafdheid en Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
 • Presentatie van Chiel van der Veen, gehouden op 19 maart 2014, over toetsen en Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Artikelen
 • Carpay, J. Developmental education. Eigen uitgave.
 • Carpay, J. (1994). Een school voor toekomstige burgers. Tekst van de derde Langeveld-lezing, gehouden op 20 april 1994 in de Pieterskerk te Utrecht. Eigen uitgave.
 • Carpay, J. (1997). Omzien in verwondering. Causerie gehouden op de oprichtingsconferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs ‘Goed onderwijs, een kwestie van samenwerking’, ‘s-Hertogenbosch, 24 mei 1997. Eigen uitgave.
 • Carpay, J. (1998). Toen en nu. De geschiedenis van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Vernieuwing, 57 (5/6).
 • De Haan, D. (2011). Persoonsvorming en Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In: Onderwijsraad (2011). Essays over vorming in het onderwijs (pp. 23-34). Den Haag: Onderwijsraad.
 • Pompert, B. en Roegholt, S. (1998). Ontwikkelingsgericht onderwijs. Een kans op goed onderwijs. Eigen uitgave.
 • Van Beek, W. (2010). Een vloed aan woorden. Zinken en drijven in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Onderzoek en taal in groep 1 en 2 op basisschool de St. Lucas Amsterdam. Amsterdam/Alkmaar: Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Hogeschool van Amsterdam & Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs Hogeschool Inholland.
Brochures

In de afgelopen jaren is aan de Vrije Universiteit een grote groep studenten opgeleid en ingevoerd in de cultuur-historische onderzoekstraditie. Zij schreven, bijvoorbeeld onder begeleiding van Bert van Oers, Wim Wardekker en/of Monique Volman, hun scriptie of thesis. Hieronder een overzicht van deze publicaties. De lijst is niet compleet.

 • Van Oers, A.C.M. (2004). Verschillen in het begeleiden van schematiseren in de Basisontwikkeling. Doctoraalscriptie.
 • Van der Veen, C. (2010). Towards abstract thinking in a Fifth Dimension site: children taking the role of junior editor at a news-paper. Master Thesis.
 • Wilshaus, R. (2006). Maak het waar! Een onderzoek naar de aansluiting van ontwikkelingsgerichte basisscholen op het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Doctoraalscriptie.
Praktijkbeschrijvingen