Lid worden en lidmaatschap

De OGO-Academie is een vereniging, dat betekent dat je lid kunt worden. Klik hieronder op de blauwe knop om jezelf aan te melden. Als lid steun je het werk van de OGO-Academie:

 • Je krijgt invloed op het beleid van de OGO-Academie via de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Je krijgt korting op deelname aan (scholings)activiteiten van de OGO-Academie.
 • Je kunt gratis deelnemen aan netwerken van de OGO-Academie.
 • Je krijgt korting op het tijdschrift Zone. Dit tijdschrift is geheel gericht op Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
De kosten voor het lidmaatschap zijn per jaar:
€ 29,50 voor studenten en gepensioneerden
€ 42,50 voor leerkrachten en adjunct-directeuren t/m schaal 10
€ 52,50 voor directeuren, nascholers en opleiders vanaf schaal 11
Op 15 mei 2013 heeft de Algemene Leden Vergadering het volgende besloten:
Per 1 januari 2015 worden de kosten voor het lidmaatschap jaarlijks met €1 verhoogd.

Het is nu ook mogelijk om ons te steunen met een donatie.

Om lid te worden vragen wij je het inschrijfformulier uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en per post aan ons toe te sturen. Het inschrijfformulier open je door op onderstaande link te klikken.

lidmaatschap – inschrijfformulier 2019

Regels voor het lidmaatschap van de OGO-Academie (25 november 2013)

Door lid te worden van de OGO-Academie verbind je je aan een vereniging, daar horen de volgende regels bij:

 • Het lidmaatschap geldt voor één person en is niet overdraagbaar. Scholen kunnen geen lid worden.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging automatisch verlengd.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 november. Dit kan per brief of e-mail, gericht aan het secretariaat.
 • De contributie wordt in het voorjaar per automatische incasso geïnd.
 • Wanneer de contributie niet betaald is volgt er bij elke herinnering een bijdrage van €2,50 voor de administratiekosten.
 • Het bestuur van de OGO-Academie zal een eventuele verhoging van de contributie tijdig bekend maken op de website.
 • De vereniging gebruikt het lidmaatschapgeld voor de verdere ontwikkeling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs in theorie en praktijk. Zo ondersteunt de vereniging onder andere de bijzondere leerstoel Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek, de ontwikkeling van de OGO- kwaliteitskaarten en verschillende netwerken.