Netwerken

Door het hele land heen zijn collega’s op zoek naar elkaar. Er zijn meerdere groepen mensen die elkaar (on)regelmatig ontmoeten. Zo zijn er groepen die workshops met elkaar organiseren of inkopen. Er zijn ook (regionale) netwerken die elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen of om over een specifiek onderwerp met elkaar spreken.
 Op dit moment zijn er verschillende netwerken actief:

Nog geen netwerk bij jou in de buurt? Start er eentje op! Neem dan contact op met het secretariaat van de OGO-Academie. De vereniging kan eventueel ook bijdragen in de kosten van het netwerk. Dat kan gaan om kosten voor nascholing of het inhuren van experts. Uitgangspunt is dan ook dat er ook een eigen bijdrage wordt gevraagd. Er is dus altijd sprake van cofinanciering. Het fonds waarop het regionetwerk een beroep kan doen is niet onuitputtelijk; het principe op = op geldt. 
Het bestuur van de OGO-Academie beslist over de aanvraag.

Een netwerk:

 • Géén scholing.
 • Géén bureaucratische invulling (dus géén notulen, voorzitter e.d.).
 • Wél een inspirerend platform.
 • Wél is iedereen welkom die OGO een warm hart toedraagt.
 • Wél uitwisselen van ‘good practices’.
 • Wél elkaar helpen en leren van elkaar.
 • Wél een onderlinge vraagbaak.
 • Wél advisering.
 • Wél een schakel met het bestuur als er bepaalde initiatieven in een regio nodig zijn.
 • Wél op vrijwillige basis.

Werkwijze netwerk voor leden én niet-leden

 • minstens twee aanspreekpersonen: één leerkracht/directeur/IB-er en één  begeleider/nascholer/ontwikkelaar die dat als vrijwilligers doen
 • het netwerk maakt haar eigen programma
 • communicatie:
 intern met e-mail, tussen de regionetwerken en de vereniging OGO-website
 en via tijdschrift Zone: academienieuws, artikelen uit de regio’s