Documenten van de vereniging

Hieronder vind je documenten die betrekking hebben op het werk en het functioneren van de vereniging.

Notulen Algemene Leden Vergadering

Verslag Bijzondere leerstoel cultuur-historische onderwijs pedagogiek

Beleidsplan OGO-Academie

* Beleidsplan 2015-2017