Documenten van de vereniging

Hieronder vind je documenten die betrekking hebben op het werk en het functioneren van de vereniging.

Notulen Algemene Leden Vergadering

concept notulen ALV 2017

Verslag Bijzondere leerstoel cultuur-historische onderwijs pedagogiek

Beleidsplan OGO-Academie

* Beleidsplan 2015-2017