Scholenlijst

Steeds meer scholen en kindcentra vinden in OGO een onderwijspedagogisch concept waarmee ze hun onderwijs/kinderopvang richting en verdieping willen geven.

In OGO gaat het om leren en ontwikkelen door spel en onderzoek.

Interessante thema’s, actuele kwesties en vragen van leerlingen vormen betekenisvolle aanleidingen én contexten voor de invulling van het onderwijs of de kinderopvang. De brede ontwikkeling staat daarbij voorop.

OGO is géén dogma, blauwdruk of methode. Schoolteams en teams van scholen, kindcentra en kinderopvangcentra geven op hun eigen manier vorm aan OGO en vinden handvatten in alle publicaties over praktijken en theorie.

OGO-scholen blijven zich ontwikkelen. Dat doen zij o.a. door in netwerkgroepen kennis en ervaringen uit te wisselen. Op dit moment bestaan de onderstaande OGO-netwerken. (Voor meer informatie over de netwerken: zie de pagina ‘netwerken’, onder het tabblad ‘vereniging’).  De directeuren en leerkrachten van de scholen die participeren in deze netwerken, zijn actief bezig OGO vorm te geven in hun school. Als je meer wilt weten over hoe OGO er in de praktijk uitziet, kun je deze scholen benaderen.

Midden-Bovenbouw (MiBo) netwerk:

Directienetwerk

 • Interconfessionele basisschool De Werkschuit. Velserstraat 55, 2023 EB Haarlem. 023-5261260. Contactpersoon: Susan Seijmonsbergen.
 • IKC de Ontdekking, Kamerlingh Onneslaan 3, 4904 KJ Oosterhout. 0162-426990. Contactpersoon: Lydia Schuurbiers: directie@ontdekking.net
 • IKC ’t Schrijverke. Patagonstraat 1, 5237 NE ’s Hertogenbosch. 073-8225470. Contactpersoon: : Miriam Stallaert: Miriam.stallaert@signumonderwijs.nl
 • ABBS de Zuiderzee. Brigantijnkade 51, 1086 VB Amsterdam. 020-4165862. Contactpersoon: Rienkje van der Eijnden: directie@abbsdezuiderzee.nl  www.abbsdezuiderzee.nl


Ook op een aantal Pabo’s wordt veel aandacht besteed aan OGO. De contactpersonen van deze Pabo’s kennen diverse scholen in hun regio die het OGO-concept in praktijk brengen.

 • Hogeschool van Amsterdam. www.hva.nl 020-599 5555. Contactpersoon: Remy Wilshaus
 • Hogeschool De Kempel, Helmond. www.kempel 0492-514400. Contactpersoon: Lisanne Nagtegaal
 • Hogeschool InHolland, Alkmaar. www.inholland.nl 072-5183456. Contactpersoon: Joëlle Tiebie-Woudstra
 • Hogeschool Iselinge, Doetichem. www.iselinge.nl 088-0931001. Contactpersoon: Yolande Potjer
 • Hogeschool Viaa, Zwolle. www.viaa.nl 038-4255542. Contactpersoon: Truus Visser- van Steensel
 • Hogeschool Windesheim Flevoland, Almere. www.windesheimflevoland.nl 088-469 6600. Contactpersonen: Els Van der Houwen en Hilde Amse
 • Katholieke Pabo Zwolle. www.kpz.nl 038-4217425. Contactpersonen: Marjolein Klompe en Dirkje Visser


Als je meer wilt weten over hoe het Ontwikkelingsgerichte denken in de Kinderopvang (jonge kinderen) in praktijk wordt gebracht, kun je contact opnemen met een gecertificeerde trainer Startblokken van Basisontwikkeling. Een overzicht met gecertificeerde trainers en de kinderopvangcentra of onderwijsbegeleidingsdiensten waar zij werken, vind je hier: http://www.startblokken.info/index.php/gecertificeerde-trainers