Vereniging

De Academie voor Ontwikkelingsgericht onderwijs, ook wel OGO Academie genoemd, is een vereniging van mensen die werkzaam zijn of interesse hebben in Ontwikkelingsgericht Onderwijs: pedagogisch medewerkers, peuterleidsters, leraren, studenten, directeuren, ouders, onderwijskundigen, medewerkers van opleidingen en begeleidingsdiensten.

Uitgangspunt van de OGO Academie is dat beter onderwijs alleen tot stand kan komen als allen die bij het onderwijs betrokken zijn nauw samenwerken, zich door elkaar laten inspireren en gebruik maken van elkaars competenties en ervaringen.
 De nadruk ligt op de gelijkwaardige samenwerking van zowel mensen die werken in de praktijk, als mensen die zich richten op ‘de theorie’. Het tot stand brengen van beter onderwijs is niet alleen een kwestie van samen doen, maar ook van samen nadenken: wat is goed onderwijs eigenlijk, wat zijn onze doelen en waarom, en hoe kunnen we zo gericht mogelijk naar deze doelen toewerken?

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een opvatting van goed onderwijs die steeds meer bij het onderwijs betrokken mensen richting geeft. Wij gaan er van uit dat:

  • Onderwijs een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen: cognitief, sociaal, emotioneel, esthetisch en motorisch. Een goede school draagt niet alleen kennis over, maar maakt ieder kind een beetje slimmer, handiger, verantwoordelijker, vrijer, nieuwsgieriger, enzovoorts.
  • Een goede school cultuur overdraagt, waaronder hoogwaardige kennis, kunst, literatuur en andere cultuurproducten. Dit gebeurt op een manier die bijdraagt aan de bedoelde veelzijdige ontwikkeling.
  • Goed onderwijs maatschappelijk relevant is. De muren tussen de school en de omringende samenleving worden ‘doorlaatbaar’.
  • Op een goede school leraren zich ook kunnen ontwikkelen. Alleen door hun inzet en talenten kan goed onderwijs gerealiseerd worden.

Als je meer wilt weten over Ontwikkelingsgericht onderwijs, lees dan hier (klik) verder.