Het bestuur en secretariaat

De OGO-Academie is een vereniging van ongeveer 400 leden en kent een bestuur van acht leden.

Michel Hogenes, voorzitter, e-mail: michel@ogo-academie.nl
Michel is docent aan de pabo van De Haagse Hogeschool en Codarts, Conservatorium Rotterdam. Naast zijn voorzitterschap voor de OGO-Academie is Michel voorzitter van Gehrels Muziekeducatie en is hij actief binnen de Arts Education groep van de European Teacher Education Network en het European Network for Music Educators and Researchers of Young Children.

Charlotte van Batenburg, bestuurslid, e-mail: charlotte@ogo-academie.nl
Charlotte (1980) is lerares groep 8 en bovenbouwcoördinator op obs de Klim in Utrecht.

Cor Diepstraten, bestuurslid, e-mail: cor@ogo-academie.nl

Cor (1962) studeerde aan de pedagogische academie in Breda en Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam en is sinds 1985 in diverse functies werkzaam in het basisonderwijs. Sinds 2013 is hij werkzaam op basisschool De Bolster in Gilze, een OGO school. Tevens is Cor lid van de registratiecommissie voor het schoolleidersregister in Utrecht.

Marjolein Dobber, bestuurslid, e-mail: marjolein@ogo-academie.nl
Marjolein is gepromoveerd op een onderzoek over samenwerking tussen studenten van de lerarenopleiding. Sinds 2011 werkt ze bij de afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische pedagogiek van de Vrije Universiteit, waar ze zich als universitair docent bezighoudt met zowel onderwijs als onderzoek. Haar onderzoek gaat vooral over de rol van de leraar bij onderzoekend leren in de bovenbouw van OGO-scholen. Tevens werkt ze als onderzoeker en nascholer bij De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Niko Fijma, penningmeester, e-mail: niko@ogo-academie.nl
Niko Fijma is opgeleid als leerkracht en onderwijspedagoog. Hij werkt sinds 1977 in het onderwijs. In 2002 startte hij, samen met Bea Pompert, De Activiteit het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Gerlanda van de Vendel, bestuurslid, e-mail: gerlanda@ogo-academie.nl
Gerlanda (1960) is leraar basisonderwijs en sinds begin jaren ’90 op OGO-wijze werkzaam met het jonge kind (groep 1-4). Zij werkt nu op basisschool De Korenaar in Apeldoorn als groepsleerkracht en coördinator OGO-onderwijs. Zij is tevens als praktijkdocent werkzaam bij De Activiteit. Eerder was zij voorzitter stuurgroep OGO-regio-netwerk Zuid-Holland.

Dirkje Visser, bestuurslid, e-mail: dirkje@ogo-academie.nl

Dirkje (1981) is docent pedagogiek aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Na haar
eigen pabo-opleiding en een paar jaar werkervaring in Nepal, op een Jenaplanschool
en in het cluster 3-onderwijs, volg de zij de opleiding Onderwijspedagogiek aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze studeerde af bij Wim Wardekker op het onderwerp
betekenis geven aan wereldburgerschap. Op de KPZ is zij OGO-specialist.

Joke van Winden, bestuurslid, e-mail: joke@ogo-academie.nl

Joke is onderwijsadviseur bij Marant Interstudie in Elst. Na jarenlange werkervaring binnen het onderwijs zowel als leerkracht als directielid én een studie orthopedagogiek heeft zij de overstap gemaakt naar het adviseurschap. Zij begeleidt schoolteams primair onderwijs o.a. op het gebied van Startblokken/basisontwikkeling en onderzoekend leren.

Secretariaat, e-mail: secretariaat@ogo-academie.nl

Het secretariaat wordt sinds december 2016 verzorgd door Femke Zeegers.

Regge 41 5032 RA TILBUR      0649670915