Vereniging en bestuur

De OGO Vereniging

De OGO Vereniging telt ongeveer 180 leden en een bestuur van acht leden. De Vereniging is bereikbaar via het secretariaat. Het secretariaat is één dagdeel per week (op woensdag) bemand. Het streven is om het ledenaantal in 2021 tenminste te verdubbelen en om fondsen te werven voor het opnieuw kunnen vestigen van de OGO leerstoel. De overige doelstellingen en plannen van het bestuur lees je hier: 2020-10 Tweejarenplan OGO vereniging 2020-2022.

Samenstelling van het bestuur

Rienkje van der Eijnden, voorzitter

Rienkje heeft als leerkracht, intern begeleider en schoolleider gewerkt op verschillende OGO-scholen. Sinds 2019 werkt zij als zelfstandige, waarbij zij zich richt op ontwikkeling, leiderschap en kwaliteit binnen het onderwijs. Rienkje is ook gecertificeerd Zin in Lezen trainer. Binnen de vereniging richt Rienkje zich op het geven van naamsbekendheid aan OGO en het vergroten van de betrokkenheid van leden bij de vereniging. Sinds november 2020 heeft zij de taak van voorzitter van de vereniging overgenomen van Bea Pompert.

Joke van Winden, bestuurslid

Joke was jarenlang actief binnen het onderwijs. Tegenwoordig is zij met pensioen en zet zij haar ervaring in voor de OGO Vereniging. Joke heeft ervaring als leerkracht en directielid. Na een studie orthopedagogiek werkte zij als onderwijsadviseur bij Marant Interstudie in Elst en begeleidde zij schoolteams primair onderwijs o.a. op het gebied van Startblokken/basisontwikkeling en onderzoekend leren.

Anne Reijrink, bestuurslid

Anne is een bevlogen onderwijsadviseur met als specialisatie ‘het jonge kind’. Anne werkte eerst als onderwijsadviseur voor Marant, waar zij kennismaakte met OGO. Sinds 2014 werkt zij als zelfstandig adviseur bij Anne Reijrink Onderwijsadvies. Anne is gecertificeerd trainer voor ‘Startblokken’ en ‘Zin in lezen’.  Anne houdt van fotograferen. Binnen de Vereniging draagt zij o.a. bij aan (de vormgeving van) nieuwsberichten en de website en aan het bijeenbrengen van fondsen voor de leerstoel.

Nick de Koning, bestuurslid

Nick kwam tijdens zijn opleiding aan de Pabo in Ede in aanraking met het Ontwikkelingsgerichte Onderwijs. Nick is bovenbouwleerkracht en bouwcoördinator en is bezig met de afronding van zijn studie onderwijskunde. Nick betreurt het dat er nog relatief weinig OGO scholen zijn en wil zijn enthousiasme voor het OGO graag delen en vanuit de Vereniging bijdragen aan de naamsbekendheid en de promotie van het OGO.

Femke van der Wilt, bestuurslid

Femke studeerde onderwijswetenschappen aan de VU, promoveerde en werkt sinds 2015 als wetenschapper bij de afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische pedagogiek van de Vrije Universiteit, waar bezighoudt met onderwijs en onderzoek. Femke zorgt binnen de Vereniging voor de verbinding met het wetenschappelijk onderzoek vanuit de CHAT.

Bea Pompert, bestuurslid (aftredend in 2021)

Bea is één van de grondleggers van het Ontwikkelingsgerichte Onderwijs. Bea is werkzaam als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zij is als onderwijspedagoog afgestudeerd op onderzoek naar spel in groep 3. Met haar jarenlange onderwijservaring als leerkracht, IB-er, pabodocent en nascholer kent zij ook de praktijk door en door. Bea is een geliefd spreker en auteur van boeken en artikelen over spel, geletterdheid, thema’s en taal, onderzoekend lezen en het leren van leraren. Bea is redactielid van ZONE en penningmeester van de Vygotskij Foundation.

Dirkje Visser, bestuurslid, aftredend in 2021

Dirkje Visser is docent pedagogiek aan de opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Dirkje heeft ervaring in het onderwijs in Nepal, op een Jenaplanschool in Nederland en in het cluster 3-onderwijs. Zij is afgestudeerd als Onderwijspedagoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar zij afstudeerde bij Wim Wardekker op het onderwerp betekenis geven aan wereldburgerschap. Dirkje is actief binnen het OGO netwerk voor Pabo’s.

Dirkje treedt in 2021 af als bestuurslid. Wij zoeken daarom een nieuw bestuurslid vanuit de Pabo’s.

Vacatures binnen het bestuur

Vacature, penningmeester

De vereniging is op zoek naar een bestuurslid die de taak van penningmeester op zich wil nemen. Belangstellenden kunnen mailen naar bestuur@ogo-academie.nl

Vacature, bestuurslid

De vereniging is op zoek naar een bestuurslid die werkzaam is binnen de VVE of kinderopvang (Startblokken). Belangstellenden kunnen mailen naar bestuur@ogo-academie.nl

Vacature, bestuurslid

De vereniging is op zoek naar een bestuurslid die werkzaam is binnen de Pabo’s en hogescholen. Belangstellenden kunnen mailen naar bestuur@ogo-academie.nl

Alle bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid. Er staat geen financiële vergoeding tegenover de werkzaamheden als bestuurslid.

Secretariaat

Het secretariaat wordt vanaf augustus 2020 verzorgd door Sandra Looren de Jong. Zij is bereikbaar per e-mail.

Contact

Bestuur, e-mail: bestuur@ogo-academie.nl

Secretariaat, e-mail: secretariaat@ogo-academie.nl