Verslag Meet Up 2032

Meet Up (Ontwikkelingsgericht) Onderwijs in 2032

Georganiseerd door De Activiteit en de OGO Academie

Locatie: Zuiderzee Amsterdam

We hebben met circa 20 onderwijsprofessionals nagedacht over goed onderwijs voor nu en de toekomst. Aanwezig waren leerkrachten, nascholers, schooldirecteuren, pabo-docenten en wetenschappers. Gedurende de avond kwamen via een aantal filmpjes kinderen aan het woord over wat zij belangrijk vinden voor het onderwijs van de toekomst. Daarnaast gebruikten we een aantal vragen van Platform 2032 om in kleine groepjes in gesprek te gaan.

De conclusie van deze boeiende avond was dat de kern van goed, toekomstbestendig (Ontwikkelingsgericht) onderwijs is dat er een mooie balans moet zijn tussen aandacht voor persoonsvorming, maatschappelijke vorming en kennis voor leren en werk. Hierbij is interactie de kern, tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en het schoolteam. Op die manier kunnen kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de cultuur, passend bij hun talenten en interesses en met aandacht voor anderen en de wereld om zich heen.

Klik hier voor het volledige verslag van Meet Up 2032

Dank aan de Zuiderzee voor het open stellen van hun locatie!