Netwerk Midden- en Bovenbouw (MiBo)

Sinds enkele jaren bestaat er een speciale denktank voor de ontwikkeling en implementatie van ideeën voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de midden- en bovenbouw. De groep is nadrukkelijk bedoeld als ontwikkelgroep en bestaat dan ook uit koppels van OGO-leerkrachten en hun begeleiders vanuit De Activiteit en andere begeleidingsinstellingen. De afgelopen jaren is de groep zich meer en meer gaan richten op onderzoekend leren, waarbij het accent momenteel ligt op het onderzoekend leren in het kader van geschiedenisonderwijs.

De groep komt 3 à 4 keer per jaar bijeen en bespreekt dan ideeën over onderzoekend leren die in de praktijk ontstaan zijn, of uitgeprobeerd gaan worden. Elk koppel probeert nieuwe ideeën uit in de praktijk en bespreekt de ervaringen in de MiBo-groep, veelal aan de hand van videobeelden. Stap voor stap helpen we elkaar zo verder, zowel in de praktijkvernieuwing als in de verheldering van het begrip. Op gezette momenten wordt daarover ook gerapporteerd, onder andere in Zone of op de OGO-conferentie, zodat ook alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de voortgang. Vanuit de wetenschap wordt de groep voorgezeten door Bert van Oers, waardoor een nauwe samenwerking mogelijk wordt tussen praktijk en wetenschap.

Neem voor meer informatie contact op met Tonny Bruin via t.bruin@de-activiteit.nl