OGO uitgaven van uitgeverij Van Gorcum

Een bericht van bestuurslid Hanny Theunissen.

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum B.V. publiceert informatie, leermiddelen en instrumenten voor studenten en professionals. Veel titels worden in nauwe samenwerking met verenigingen, organisaties of bedrijven gerealiseerd. Zo ook de reeks over Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Als bestuurslid vertegenwoordig ik sindskort de OGO-Academie in het overleg met de uitgever over de reeks OGO boeken.

In de redactie van de OGO-reeks, die drie à vier keer per jaar vergadert, zitten: Bert van Oers, Levineke van der Meer en Bea Pompert. Bert van Oers heeft zitting in de redactie in zijn hoedanigheid van hoogleraar Onderwijspedagogiek. Levineke van der Meer als medewerkster van De Activiteit (landelijk expertisecentrum OGO). Bea Pompert vertegenwoordigde tot op heden onze vereniging. Bea gaat nu de redactie verlaten en als bestuurslid van de OGO-Academie ga ik het stokje van haar overnemen.

De redactie denkt samen met de uitgeverij na over de planning van de uitgaven, welke boeken uitgegeven of opnieuw uitgegeven worden. Bovendien wordt onderzocht of er behoefte is aan nieuwe uitgaven en rondom welk onderwerp. In de wereld van de boeken verandert er veel. Ook wij merken dat er steeds meer sprake is van digitale bronnen, pabo’s die geen verplichte boekenlijst meer hebben en het publiceren van uitgaven ‘on demand’. Wat de consequenties zijn van deze veranderingen voor onze OGO-uitgaven, daarover wordt in de redactie ook nagedacht.

Heb je specifieke ideeën of wensen met betrekking tot de OGO-reeks van uitgeverij Van Gorcum? Laat het mij dan weten! Stuur een e-mail aan hanny [a] ogo-academie.nl.

Tags: