ALV 15 mei 2019

OGO en onderzoek
Marjolein Dobber presenteerde een tussenstand van twee onderzoeksprojecten waaraan zij samen met collega’s deelneemt. Het eerste ging over verschillende vormen van professionaliseren in de kinderopvang. Zin in Lezen is het tweede project. Marjolein nam ons mee in de wereld van onderzoek naar onderwijs en educatie.

Algemene Leden Vergadering
Onder voorzitterschap van Bea Pompert vervolgde we de bijeenkomst met de ledenvergadering van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Zie hieronder de concept notulen en het jaarverslag.

Concept notulen ALV 2019

Jaarverslag 2018-2019 OGO-Academie