Archief | Onderzoek RSS-feed voor deze sectie

Oproep: Smaaklessen en OGO

Heb jij in de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de webpagina met suggesties vanuit Smaaklessen? Voor een artikel in de nieuwe editie van Zone is het Steunpunt Smaaklessen op zoek naar leerkrachten die inspiratie gehaald hebben van deze webpagina en hun verhaal willen delen. Heb jij hier iets mee gedaan? Laat het weten en stuur een […]

Plaats een reactie Lees verder →

ALV 15 mei 2019

OGO en onderzoekMarjolein Dobber presenteerde een tussenstand van twee onderzoeksprojecten waaraan zij samen met collega’s deelneemt. Het eerste ging over verschillende vormen van professionaliseren in de kinderopvang. Zin in Lezen is het tweede project. Marjolein nam ons mee in de wereld van onderzoek naar onderwijs en educatie. Algemene Leden VergaderingOnder voorzitterschap van Bea Pompert vervolgde we de bijeenkomst […]

Plaats een reactie Lees verder →

OGO en onderzoek & Algemene Leden Vergadering

Plaats: De Activiteit – molenstraat 27b ’s HertogenboschDatum: 15 mei 2019Tijd: 15.00-15.45 uur OGO en onderzoek & 15.45-17.30 uur ALV OGO en onderzoekMarjolein Dobber presenteert een tussenstand van twee onderzoeksprojecten waaraan zij samen met collega’s deelneemt. Het eerste gaat over verschillende vormen van professionaliseren in de kinderopvang. Zin in Lezen is het tweede project. Marjolein neemt […]

Plaats een reactie Lees verder →

OGO scholen gezocht

Beste OGO-scholen,    Ik doe onderzoek naar het invoeren van OGO in de school. Specifiek kijkend naar het begeleiden van nieuwe leraren in de OGO-school. Daarvoor zijn nog deelnemende OGO-scholen nodig.    Heeft u als school… – … minimaal vijf jaar OGO als onderwijsconcept? – … een directeur die minimaal twee jaar werkzaam is in […]

Plaats een reactie Lees verder →

NRO subsidie MiBo netwerk

NRO heeft subsidie verleent aan 14 consortia van experts uit onderwijs en wetenschap. Deze gaan in schooljaar 2016-2017 onderzoek doen dat een praktische, wetenschappelijk gefundeerde oplossing biedt voor een vraagstuk uit het onderwijs. Het midden-bovenbouwnetwerk (MiBo-netwerk) dat ondersteund wordt door de OGO-Academie is één van de consortia die subsidie ontvangt. In  dit netwerk van leerkrachten van […]

Plaats een reactie Lees verder →

Onderzoeker in beeld: Michalis Kontopodis

Een bijdrage van Michalis Kontopodis (Vrije Universiteit Amsterdam en De Activiteit). Mijn naam is Michalis Kontopodis, ik ben universitair docent voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik kom uit Griekenland en studeerde psychologie, eerst in Griekenland en vervolgens in Polen, Frankrijk, en Duitsland. Ik heb mijn promotieonderzoek bij de afdeling Onderwijs en Psychologie van […]

Plaats een reactie Lees verder →

Onderzoekers in beeld: Marjolein Dobber

Een bijdrage van Marjolein Dobber (Vrije Universiteit Amsterdam en De Activiteit). Chiel van der Veen had het in deze rubriek al over het belang van een wederkerige relatie tussen theorie en praktijk. Ik ben met hem eens dat het verstevigen van deze relatie van groot belang is, en denk dat de samenwerking tussen onderzoekers, leerkrachten, […]

Plaats een reactie Lees verder →

Onderzoekers in beeld: Chiel van der Veen

Een bijdrage van Chiel van der Veen (Vrije Universiteit Amsterdam). Van meet af aan is er bij de ontwikkeling en invoering van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) sprake van een wederkerige relatie tussen theorie en praktijk. De samenwerking tussen onderzoekers, nascholers en leerkrachten heeft ervoor gezocht dat het OGO-concept in de afgelopen jaren gedegen is uitgewerkt. Samenwerking […]

Plaats een reactie Lees verder →